Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

 

Az ÁSZF szabályozza a www.nemzetibormaraton.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) meghirdetett futóversenyre vagy annak egy szakaszára (futószakasz) online módon történő nevezésének feltételeit tartalmazza.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [https://nemzetibormaraton.hu/adatvedelmi-nyilatkozat] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


1. DEFINÍCIÓK

Szolgáltató: Innomedio Kft. (Székhely: 6725 Szeged, Bokor utca 18.; Adószám: 14136773-2-06), aki a Honlapot üzemelteti és a Honlapon elérhető Szolgáltatás akadálytalan elérését biztosítja.

Felhasználó: Kortól függetlenül minden magánszemély illetve egyéb látogató, aki a Honlap tartalmának egyes részeihez regisztráció nélkül is hozzáfér továbbá, aki a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás keretében és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek betartása mellett regisztrál a Honlapon, ahhoz, hogy a Honlapon elérhető Szolgáltatást igénybe vehesse.

Szolgáltatás/Nevezés: Szolgáltató által nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás, melynek keretén belül a Felhasználó a meghirdetett futóversenyre vagy annak egy szakaszára (futószakasz) a Honlapon online módon nevezni tud.

A Honlapon történő regisztrációval és a Honlapra való belépéssel Felhasználó elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat és magára kötelező érvényűnek fogadja el.


2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Bormaraton Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Vércse u. 8.
Iroda:6726 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Vércse u. 8.
Cégjegyzékszám: 0609021581
Bejegyző Bíróság: Szegedi Cégbíróság
Adószám: 23155651-2-06
E-mail cím: iroda@nemzetibormaraton.hu
Telefonszám: +36/70-433-91-66


3. HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának egyes részei elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is, de maga a nevezés regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött. A regisztráció ingyenes.

A regisztrációhoz a Felhasználónak a következő adatokat kötelezően meg kell adnia a Szolgáltató részére:

 • Név
 • Email cím
 • Jelszó

Szolgáltató a regisztráció megtörténtéről, sikerességéről emailben tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata, a regisztráció során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Ezzel összefüggésben tilos más nevét, adatait, vagy egyéb információt felhasználni saját profil létrehozásakor. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató a Felhasználót a Honlapról jogosult kitiltani.

A felhasználói fiók használatára kizárólag a felhasználói fiókot létrehozó Felhasználó jogosult, további személyeknek a Felhasználó engedélyt nem adhat a fiók használatára, továbbá a Felhasználó részére kizárólag egy felhasználói fiók, profil létrehozása engedélyezett. Ha bebizonyosodik, hogy a Felhasználó más személyeknek engedélyezte a fiókjának használatát, illetve több felhasználói fiókot is létrehozott, szintén a Honlapról történő kitiltást vonja maga után.

3.1.1. Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját továbbá bármikor törölni az iroda@nemzetibormaraton.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles 5 napon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Nevezés menete, Nevezés díja, fizetési módok

A Honlapon elérhető Szolgáltatást a Felhasználó a következőképpen tudja igénybe venni:

1. Szakaszválasztó

Ezen a felületen megtalálható egy szakasz lista., amelyből a Felhasználó válogatni tud kedvére. Minden szakasznál megjelenítésre kerül, hogy az adott szkasz futással vagy kerékpárral teljesíthető-e, a futás vagy kerékpározás napja, induló település, érkező település, szakasz hossza, szakaszt hogyan lehet futni vagy kerékpározni (egyéniben vagy 3 fős csapatban is). Minden nem kerékpáros szakasz futható egyéniben, de 3 fős csapatban csak bizonyos szakaszok futhatóak. Minden kerékpáros szakasz kizárólag egyéniben teljesíthető, váltóra nincs lehetőség. Ezek az információk az adott szakaszoknál feltüntetésre kerülnek. Felhasználó, ha a megjelenő sorok közül valamelyikre rákattint, akkor az „Egyéni jelentkezés” vagy - ha erre az adott szakasznál lehetőség van – a „Csapat jelentkezés” gombra kattintva tud egy adott szakaszra nevezni. Egy nevezést, kizárólag egy szakaszra lehet leadni, több szakaszra való jelentkezés külön nevezést és nevezési folyamatot igényel.

2. Jelentkezési adatok

Ha a Felhasználó kiválasztotta, hogy melyik szakaszokon szeretne futni vagy kerékpározni és rákattintott, hogy jelentkezik, akkor a jelentkezési adatok felületre érkezik. A Felhasználó itt megtekintheti a kiválasztott szakaszt és itt tudja megadni a jelentkezéshez szükséges adatokat:

Egyéni jelentkező esetén:

 • számlázási adatok
 • postázási adatokat
 • telefonszám
 • baleset esetén értesítendő neve és telefonszáma
 • pólómérete (listából választható)
 • vércsoportot (listából választható)

Csoportos jelentkezés esetén:

 • csapat neve
 • számlázási adatok
 • postázási adatokat

Illetve a csapattagokra vonatkozó információk:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím, telefonszám
 • nem (listából választható)
 • baleset esetén értesítendő neve és telefonszám
 • pólómérete (listából választható)
 • vércsoportot (listából választható)

3. Jelentkezés megerősítése oldal

Ha a Felhasználó helyesen kitöltött minden adatot a jelentkezés oldalon, akkor a „Jelentkezés megerősítése„ oldalra jut a Felhasználó, ahol megtekintheti a nevezés során megadott minden adatot, a megjelölt szakaszt is, illetve a nevezés díját. Az ár mellett a Felhasználó kitudja választani, hogy Euroban vagy magyar forintban kívánja e teljesíteni a nevezés díját. Ha a Felhasználó a „Fizetek” feliratra kattint, a „Jelentkezés megerősítése” oldalról a Felhasználó átkerül a fizető oldalra, ott elvégezni a fizetést.

4. Sikeres fizetés visszaigazolás oldal

A „Jelentkezés megerősítése” oldalról a Felhasználó átkerül a fizető oldalra, ott elvégzi a fizetést, majd visszakerül a „Sikeres fizetés” visszaigazolás oldalra.

Felhasználó, a fizetés tranzakció megkezdését megelőzően egy jelölőnégyzet kipipálásával el kell, hogy fogadja jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót, majd az oldal alján található „Fizetés” gombra kattintva elkezdheti a fizetési folyamatot (bankkártyás fizetés). A nevezés leadása tehát a „Fizetés” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

5. Jelentkezéseim

A „Jelentkezéseim” oldal akkor elérhető, ha már valaki adott le jelentkezést. Csapat jelentkezés esetén szintén látja a jelentkezés adatait, de csak a saját adatait módosíthatja a Felhasználó.

3.2.1. Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén, a Felhasználó bankkártyával teljesíti fizetési kötelezettségét a Borgun hf rendszerén keresztül a Szolgáltató AXA Bank-nál vezetett folyószámlájára Felhasználó átirányításra kerül a fizető oldalra, ahol befejezheti a tranzakciót. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat nem tárolja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján. A tranzakció sikerességéről vagy annak sikertelenségéről a Honlap felülete tájékoztatja a Felhasználót, mely felületen megjelennek a tranzakció adatai.

Az online felületen csak a MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron kártyák elfogadása lehetséges

3.3. Szolgáltatás díja

A Szolgáltató minden esetben a hatályos Versenyszabályzatban szabályozza a szolgáltatás díját, mely a weboldal "Nevezés" menüpontjának, "Versenyszabályzat" boxában elérhető.

A Honlapon megjelenített Nevezés vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) és magyar forintban illetve euroban van feltüntetve.

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére 48 órán belül.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a Nevezés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a kiválasztott futószakaszt, melyre a Felhasználó nevezett, a Nevezés dátumát.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött Nevezésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a Nevezéstől számított 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Természetesen abban az esetben, ha a Felhasználó a verseny napját megelőzően Nevezett, kérjük még aznap jelezze a hibát.

Ha a Felhasználó az email címét helytelenül, hibásan adja meg, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5. Adatbeviteli hibák

A Felhasználó a Nevezés során megadott adatait a Szolgáltatónak küldött üzenetben kérheti módosítását. Amennyiben a futószakasz került rosszul kiválasztva, de még nem küldte el megrendelését, akkor a nevezési felületen a „kijelölt szakasz törlése” gombra kattintva eltávolíthatja az adott szakaszt és újat választhat a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Ha már elküldte nevezését és rosszul jelölte meg futószakaszt, melyre nevezett, akkor a Felhasználónak emailben vagy telefonon fel kell vennie a Szolgáltatóval a kapcsolatot. A Szolgáltató ez esetben módosítja a nevezést és a módosításról illetve a módosított adatokról emailben tájékoztatja a Felhasználót.

4. Felmondási Jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát. Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, (az a nap amikorra a nevezés szól).

Felhasználót nem illeti meg a felmondás joga a szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot (verseny napja) vagy határidőt kötöttek ki.

A Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.


5. PANASZÜGYINTÉZÉS

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével vagy Szolgáltató általa Honlapon keresztül nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos panaszait az 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (pl. iroda) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

5.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Név: Dékány László, Jenei Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


6. FELELŐSSÉG

Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatai, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében, felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Amennyiben Szolgáltató a Honlapon ilyen jellegű tevékenységet észlel bármely Felhasználóval összefüggésben vagy bármely Felhasználótól ilyen jellegű bejelentés érkezik és a jelzést Szolgáltató megalapozottnak találja, Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit megsértő Felhasználó regisztrációját törölni és az oldalról kitiltani.

A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult bármely felhasználói tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a Honlapról törölni, ha jogellenes tevékenységre utaló jeleket észlel, vagy erre a hozzá beérkezett felhasználói panaszban erre figyelmeztetik. Szolgáltató a tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért nem felelős.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.


7. SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel www.nemzetibormaraton.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.


8. ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, a módosítást követő Szolgáltatást igénybevevőkre vonatkozóan.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2016. március 2., 23:59
ÁSZF letölthető ide kattintva: https://nemzetibormaraton.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek